2017-06-22

Vi söker nationalekonom till enheten för offentliga finanser

Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med cirka 55 anställda.

Enheten för offentliga finanser är en av fyra enheter på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. Enheten ansvarar för analyser av den ekonomiska politiken och utvecklingen i den offentliga sektorn. Analyserna omfattar prognoser för de offentliga finanserna och finanspolitiken, samt bedömningar av den ekonomiska politikens långsiktiga utmaningar. Enheten följer också upp de finanspolitiska målen och genomför regelbundet utredningar på uppdrag av regeringen och andra myndigheter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga enheter på prognosavdelningen. På enheten arbetar för närvarande sex personer.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar att göra prognoser och bedömningar av finanspolitikens inriktning och den offentligfinansiella utvecklingen. En väsentlig del av arbetet är att medverka i arbetet med Konjunkturinstitutets rapporter och presentationer av analyser och prognoser. Tjänsten omfattar även utveckling och underhåll av modeller och analysverktyg. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga enheter
på prognosavdelningen.

Vi söker dig som

  • Har akademisk examen i nationalekonomi på magister/masternivå.
  • Är intresserad av kopplingen mellan makroekonomi och ekonomisk politik.
  • Har god analysförmåga och är noggrann.
  • Är initiativrik, drivande och fungerar väl i samarbete med andra.
  • Uttrycker dig väl och pedagogiskt i tal och i skrift.

Forskarutbildning och/eller erfarenhet av makroekonomiskt prognos- eller analysarbete är meriterande.

Tjänsten är en visstidsanställning till och med den 30 juni 2018 med tillträde snarast möjligt. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Ansök om tjänsten

Vi vill ha din ansökan senast 20 augusti till: jobb@konj.se eller Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm. Ange diarienummer 2017-117 i ämnesraden i ditt mejl eller på kuvertet.

Kontaktpersonerna är tillgängliga för frågor efter 31 juli.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb