Forskningschef Göran Hjelm

Göran Hjelm är sedan 2012 chef för Konjunkturinstitutets enhet för forskning och makroekonomiska scenarier.

Göran Hjelm

Göran Hjelm har varit verksam vid myndigheten sedan 2002, först som ekonom på enheten för forskning och makroekonomiska scenarier, och mellan 2010 och 2012 som biträdande prognosansvarig.

Göran Hjelm är doktor i nationalekonomi från Lunds universitet med en avhandling om finanspolitik och växelkurser. Han har medverkat i ett flertal publikationer om offentliga finanser och mekanismer på arbetsmarknaden.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb