Miljöekonomisk chef Eva Samakovlis

Eva Samakovlis är sedan 2004 forskningschef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet. Hon började som forskare på samma enhet 2001.

Eva Samakovlis

Eva Samakovlis är docent i nationalekonomi vid Umeå universitet. Hon doktorerade 2001 med avhandlingen Economics of paper recycling - Efficiency, policies and substitution possibilities. Eva Samakovlis har en masterexamen från Stanford University, USA.

Den miljöekonomiska enheten gör samhällsekonomiska analyser i syfte att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik. Enheten utvärderar miljöpolitiska styrmedel genom forskning, uppdrag och modellutveckling.

Eva Samakovlis är ledamot i Mistras styrelse. Mistra är en stiftelse som investerar i miljöstrategisk forskning.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb